Privacy

Zodra u deze website bezoekt, stelt u MichelMinnebreuker.nl in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. MichelMinnebreuker.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

MichelMinnebreuker.nl zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking
MichelMinnebreuker.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die MichelMinnebreuker.nl met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u onze nieuwsbrief toe te zenden. MichelMinnebreuker.nl slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een offerte Daarnaast verwerkt MichelMinnebreuker.nl uw persoonsgegevens voor het toesturen van digiatale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal MichelMinnebreuker.nl onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van MichelMinnebreuker.nl;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies
Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.

Clickgedrag
MichelMinnebreuker.nl verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door MichelMinnebreuker.nl voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. MichelMinnebreuker.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie van MichelMinnebreuker.nl wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via michel@reistijger.com